J.M. Sánchez. SAM: Suport a la gestió ambiental d’activitats en el municipi, ISSN: 1139-4366, Nº. 11, pag. 99-103. 2004.